Kontakt

PIK24 Punkt Informacji Konsumenta
Aurelia Rutkiewicz
ul.Palacza 41 lok 20 60-242 Poznań
tel. 601 56 95 56 tel. 607 83 82 23

Biuro zarządu - biuro(a)pik24.pl
Biuro obsugi klienta - bok(a)pik24.pl

NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE NASZYCH MAILI W CELACH MARKETINGOWYCH NA MOCY PRAWA :

Art. 10.1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności jeśli udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (...)

Art. 24.1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny.
2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 25. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 23 i 24 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia
Zakład Pogrzebowy Bogatynia (dol)
konte