Firmy z branży - Audyt - Usługi

Brak zdjęcia

Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. w Katowicach powołana została w 1995 roku jako spółka z wyłącznym kapitałem osób fizycznych. Wpisani jesteśmy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Bieg

Brak zdjęcia

Audyt Badanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych, okresowe przeglądy ksiąg rachunkowych, weryfikacje rejestrów VAT, badanie planów przekształceń, połączeń, podziałów. Doradztwo Doradztwo podatkowe, konsultowanie w sprawach rachunkowości, doradzt

Brak zdjęcia

Kancelaria prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i świadczenia usług doradztwa podatkowego, posiada wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegł

Brak zdjęcia

AbakWM. Kancelaria podatkowa

Kraków, Małopolskie

Kancelaria podatkowa AbakWM działa od 1998 roku. Głównym celem naszej działalności jest minimalizacja obciążeń podatkowych klientów (zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych). Oferujemy usługi z zakresu doradztwa podatkowego i gospodarcze

Brak zdjęcia

FK-Ekspert Sp. z o.o.

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie

Brak zdjęcia

Kancelaria Audytorsko-Księgowa Bożena Kłos jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3288. Kancelarię reprezentuje właścicielka Bożena K

Brak zdjęcia

NTR-AUDIT Spółka z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 13-09-1993 r. i w dniu 20-09-1993 r. wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr RHB 9048. W tym samym roku, w dniu 21-12-1993 r. Spółka Uchwałą Prezydi

Brak zdjęcia

Firma istnieje od 2000 r. Uchwałą nr 167/24/11/2000 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - pod numerem ewidencyjnym - 2274 Właścicielem firmy jest biegły rewident mgr Anna M

Brak zdjęcia

Firma PRESTIGE Kancelaria Audytorska Janina Kozłowska została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2004 r. jako „osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek”. Od tego czasu w ramach

Brak zdjęcia

Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów BIEGLI S&S Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 163 prowadzi swoją działalność od 1994 r. Nr ewidencyjny 131 listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, wydany przez Krajową Izbę Biegłyc

Brak zdjęcia

Doradztwo Podatkowe. Szumielewicz Adam

Starachowice, Świętokrzyskie

Nasze biuro zajmuje się kompleksową obsługą firm. Prowadzimy: *księgi rachunkowe *rozliczenia roczne *zagadnienia ZUS *płace Naszych klientów reprezentujemy także w ZUS i Urzędzie Skarbowym. ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ!!!

Brak zdjęcia

ZBR FABER Sp. z o. o.

Wrocław, Dolnośląskie

Zespół Biegłych Rewidentów FABER Spółka z o.o. jest firmą wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 830. Lista prowadzoną jest przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Zakład Pogrzebowy Bogatynia (dol)
konte