Firmy z branży - Prawnicy

Brak zdjęcia

Kancelarie adwokackie. Zespół nr 1

Warszawa, Mazowieckie

1. Pełna i kompleksowa obsługa osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w sprawach: - karnych - cywilnych - rodzinnych - administracyjnych, w tym podatkowych 2. Prowadzenie spraw procesowych 3. Audyty prawne 4. Umowy gospodarcze 5

Brak zdjęcia

Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. w Katowicach powołana została w 1995 roku jako spółka z wyłącznym kapitałem osób fizycznych. Wpisani jesteśmy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Bieg

Brak zdjęcia

Audyt Badanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych, okresowe przeglądy ksiąg rachunkowych, weryfikacje rejestrów VAT, badanie planów przekształceń, połączeń, podziałów. Doradztwo Doradztwo podatkowe, konsultowanie w sprawach rachunkowości, doradzt

Brak zdjęcia

Kancelaria prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i świadczenia usług doradztwa podatkowego, posiada wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegł

Brak zdjęcia

AbakWM. Kancelaria podatkowa

Kraków, Małopolskie

Kancelaria podatkowa AbakWM działa od 1998 roku. Głównym celem naszej działalności jest minimalizacja obciążeń podatkowych klientów (zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych). Oferujemy usługi z zakresu doradztwa podatkowego i gospodarcze

Brak zdjęcia

Kancelaria Audytorsko-Księgowa Bożena Kłos jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3288. Kancelarię reprezentuje właścicielka Bożena K

Brak zdjęcia

Firma istnieje od 2000 r. Uchwałą nr 167/24/11/2000 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - pod numerem ewidencyjnym - 2274 Właścicielem firmy jest biegły rewident mgr Anna M

Brak zdjęcia

Firma PRESTIGE Kancelaria Audytorska Janina Kozłowska została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2004 r. jako „osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek”. Od tego czasu w ramach

Brak zdjęcia

Centrum prawa konkurencji kancelaria radcy prawnego oferuje szeroki asortyment usług prawnych. Siedziba kancelarii znajduje się w Warszawie.

Brak zdjęcia

Eleonora Tubis Kancelaria Adwokacka

Kraków, Małopolskie

Kancelaria adwokacka Eleonory Tubis z siedzibą w Krakowie świadczy usługi prawne z zakresu szeregu dziedzin prawa: cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, budowlanego, prawa pracy oraz prawa karnego na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorców zar

Brak zdjęcia

Oferuję m.in. konsultacje i porady prawne; reprezentowanie w negocjacjach, mediacjach oraz przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych; zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych;

Brak zdjęcia

Kancelaria Adwokacka Łukasz Bałaga

Kielce, Świętokrzyskie

Świadczymy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym wraz z reprezentacją klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami ścigania, egzekucyjnymi i innymi orga

Brak zdjęcia

Kompleksowa pomoc prawna we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego, a także prawa handlowego, i gospodarczego oraz prawa rodzinnego, nadto szeroko rozumianego prawa administracyjnego, a także prawa pracy, z uwzględnieniem zastępstwa procesowego w sporach

Zakład Pogrzebowy Bogatynia (dol)
konte