Działalność jednoosobowa bez ryzyka!

21/08/13 - 18:35

Jednoosobowa działalność gospodarcza to łatwo dostępna i niedroga forma prowadzenia biznesu. Dzięki temu często wykorzystują ją początkujący przedsiębiorcy, którzy samodzielnie próbują swoich sił na rynku. I nierzadko trwają przy niej, mimo rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Tymczasem z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej wiążą się poważne ograniczenia i ryzyka.

Co ryzykujemy prowadząc działalność gospodarczą nadal w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa? 

Jednoosobowy przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za długi zaciągnięte przy prowadzeniu działalności. Takie długi mogą wejść nawet do spadku po takim przedsiębiorcy. 

Brak jest możliwości publicznego poinformowania wszystkich potencjalnie zainteresowanych o fakcie zawarcia intercyzy ze współmałżonkiem. W konsekwencji wierzyciel, który nie zostanie wyraźnie poinformowany o jej istnieniu najpóźniej w chwili zaciągnięcia zobowiązania przez jednoosobowego przedsiębiorcę, będzie mógł prowadzić egzekucję należności tak, jakby intercyza w ogóle nie została zawarta.


 

Nawet w sytuacji skutecznego wykorzystania tzw. zapisu windykacyjnego ułatwiającego dziedziczenie sama procedura związana z dziedziczeniem może grozić upadłością firmy. Zwłaszcza, gdy inni zainteresowani będą kwestionować testament lub sam zapis, podnosząc własne roszczenia, które będą wymagały rozpoznania przez sąd. Nawet jeśli okażą się bezzasadne, spowodują opóźnienie wykonania woli spadkodawcy, co w praktyce skutkować może poważnymi trudnościami w funkcjonowaniu firmy. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza ogranicza również możliwość rozwoju przedsiębiorstwa. W oczywisty sposób uniemożliwia bowiem wykorzystanie aktywów, czy zaangażowania innych osób, które mogłyby wspomóc wzrost przedsiębiorstwa, poprzez dopuszczenie ich do spółki. W praktyce jednoosobowi przedsiębiorcy mają również nikłe szanse na pozyskanie finansowania od inwestora. Zabezpieczenie inwestycji wymagałoby możliwości zapewnienia inwestorowi skutecznych środków kontroli nad realizacją umówionego planu i narzędzi skutecznego wyjścia z inwestycji. Te zaś są dostępne tylko w wypadku spółek. 

W jaki sposób zatem prowadzić biznes jednoosobowo i bez ryzyka? Odpowiedź jest prosta: przekształcić go w spółkę 

Od początku 2013 r. usunięte zostały bariery podatkowe powodujące, że istniejąca już wcześniej możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę była wykorzystywana w praktyce sporadycznie. Dziś można powiedzieć, że przekształcenie w spółkę nie spowoduje żadnych zawirowań w firmie i w żaden sposób nie zaburzy, ani nie spowoduje istotnych zmian w sposobie prowadzenia biznesu. Skutkiem przekształcenia będzie natomiast:     
  
- Możliwość kontynuowania dotychczasowej działalności z wykorzystaniem wszystkich zezwoleń, kontraktów, a także pracowników, bez konieczności dopełniania żadnych dodatkowych formalności;    
- Wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki majątkiem osobistym wspólników (a więc także współmałżonków);    
- Możliwość dostosowania rodzaju spółki do potrzeb właściciela, w tym prowadzenie jej nadal jednoosobowo lub z dopuszczeniem innych wspólników przy zachowaniu pełnej kontroli nad bieżącą działalnością spółki;    
- Zapewnienie dziedziczenia udziałów w spółce i ciągłości zarządzania nią w trakcie procedur spadkowych;    
- Zapewnienie obciążeń podatkowych na poziomie nie wyższym niż te związane z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej;    
- Prowadzenie działalności w formie umożliwiającej nawiązanie współpracy z inwestorami zarówno finansowymi, jak branżowymi.   

Korzyści płynące z przekształcenia są wiec oczywiste. Przy czym z uwagi na mnogość dostępnych rozwiązań warto skorzystać ze wsparcia doświadczonego prawnika, który pomoże wybrać rodzaj spółki docelowej optymalny z punktu widzenia charakteru i celów prowadzonej działalności oraz kosztów z nią związanych. Ważne jest również, aby zadbać o to, by sam proces przekształcenia przebiegł sprawnie i bez komplikacji utrudniających prowadzenie bieżącej działalności. 

radca prawny dr Tomasz Szczurowski
partner zarządzający
 Kancelaria Prawna Waluga Szczurowski i Wspólnicy sp.k.    

Zakład Pogrzebowy Bogatynia (dol)
konte